Годишни финансови отчети

Адара_Отчет облигация 31 03 2021

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.03.2021 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г. на Адара АД

Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г

Годишен индивидуален финансов отчет за 2020

Отчет облигация 31 12 2020

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.12.2020 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2020 г. на Адара АД

Отчет облигация 30 09 2020

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.09.2020 г.

Междинeн индивидуален финансов отчет към 30.09.2020 г. на Адара АД

Отчет облигация 30 06 2020

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.06.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г. на Адара АД

Отчет облигация 31 03 2020

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.03.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2020 г. на Адара АД

Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г.

Отчет облигация към 31 12 2019

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.12.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Адара АД към 31.12.2019 г

Отчет облигация към 30.09.2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.09.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Адара АД към 30.09.2019 г

Отчет облигация към 30 06 2019

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.06.2019 г.

Междинен финансов отчет на Адара АД към 30.06.2019 г.

Отчет облигация към 31.03.2019

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.03.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2019 г. на Адара АД

Годишен консолидиран финансов отчет за 2018 г. на Адара АД

Годишен индивидуален финансов отчет за 2018 г.

Отчет облигация към 31 12 2018

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.12.2018

Meждинен индивидуален финансов отчет Адара АД към 31.12.2018 г.

Отчет облигация към 30.09.2018 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.09.2018 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Адара АД към 30.09.2018

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.06.2018 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Адара АД към 30.06.2018 г.

Годишен консолидиран отчет на Адара АД за 2017 година.

Годишен финансов отчет на Адара АД за 2017 година.

Годишен финансов отчет на Адара АД за 2016 година.

Годишен финансов отчет на Адара АД за 2015 година.