Годишни финансови отчети

АДАРА АД_Отчет облигация 31.03.2024

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 1-во тримесечие към 31.03.2024 г.-консолидирано

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 1-во тримесечие към 31.03.2024 г.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2023

Годишен индивидуален финансов отчет за 2023

АДАРА АД_Отчет облигация 31.12.2023

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 4-то тримесечие към 31.12.2023 г.-консолидирано

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 4-то тримесечие към 31.12.2023 г

АДАРА АД_Отчет облигация 30.09.2023

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 3-то тримесечие към 30.09.2023 г.-консолидирано

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 3-то тримесечие към 30.09.2023 г

АДАРА АД_Отчет облигация 30.06.2023

АДАРА АД Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г. на Адара АД

Адара_Отчет облигация 31 03 2023

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 1-во тримесечие към 31.03.2023 г.-консолидирано

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 1-во тримесечие към 31.03.2023 г.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2022

Годишен индивидуален финансов отчет за 2022

Адара_Отчет облигация 31 12 2022

Уведомление за финансово състояние за 4-то тримесечие към 31.12.2022 г.-консолидирано

Уведомление за финансово състояние за 4-то тримесечие към 31.12.2022 г.

Адара_Отчет облигация 30 09 2022

Уведомление за финансово състояние за 3-то тримесечие към 31.03.2022 г.-консолидирано

Уведомление за финансово състояние за 3-то тримесечие към 30.09.2022 г.

Адара_Отчет облигация 30 06 2022

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.06.2022 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г. на Адара АД

Адара_Отчет облигация 31 03 2022

Уведомление за финансово състояние за 1-во тримесечие към 31.03.2022 г.-консолидирано

Уведомление за финансово състояние за 1-во тримесечие към 31.03.2022 г.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2021

Годишен индивидуален финансов отчет за 2021

Адара_Отчет облигация 31 12 2021

Уведомление за финансово състояние за 4-то тримесечие към 31.12.2021 г.-консолидирано

Уведомление за финансово състояние за 4-то тримесечие към 31.12.2021 г.

Адара_Отчет облигация 30 09 2021

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.09.2021 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2021 г. на Адара АД

Адара_Отчет облигация 30 06 2021

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.06.2021 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2021 г. на Адара АД

Адара_Отчет облигация 31 03 2021

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.03.2021 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г. на Адара АД

Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г

Годишен индивидуален финансов отчет за 2020

Отчет облигация 31 12 2020

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.12.2020 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2020 г. на Адара АД

Отчет облигация 30 09 2020

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.09.2020 г.

Междинeн индивидуален финансов отчет към 30.09.2020 г. на Адара АД

Отчет облигация 30 06 2020

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.06.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г. на Адара АД

Отчет облигация 31 03 2020

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.03.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2020 г. на Адара АД

Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г.

Отчет облигация към 31 12 2019

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.12.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Адара АД към 31.12.2019 г

Отчет облигация към 30.09.2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.09.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Адара АД към 30.09.2019 г

Отчет облигация към 30 06 2019

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.06.2019 г.

Междинен финансов отчет на Адара АД към 30.06.2019 г.

Отчет облигация към 31.03.2019

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.03.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2019 г. на Адара АД

Годишен консолидиран финансов отчет за 2018 г. на Адара АД

Годишен индивидуален финансов отчет за 2018 г.

Отчет облигация към 31 12 2018

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.12.2018

Meждинен индивидуален финансов отчет Адара АД към 31.12.2018 г.

Отчет облигация към 30.09.2018 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.09.2018 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Адара АД към 30.09.2018

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.06.2018 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Адара АД към 30.06.2018 г.

Годишен консолидиран отчет на Адара АД за 2017 година.

Годишен финансов отчет на Адара АД за 2017 година.

Годишен финансов отчет на Адара АД за 2016 година.

Годишен финансов отчет на Адара АД за 2015 година.