Category Archive Без категория

Byadara

Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите на 27.11.2020 г.

“Адара” АД свиква Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100026173 на 27.11.2020 г. от 11:00 ч. в гр.София, район „Младост“, бул.”Александър Малинов” №75. Покана е вписана в ТР с вх. номер 20201105114808.

Pokana OSO_27.11.2020