Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите на 27.11.2020 г.

Byadara

Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите на 27.11.2020 г.

“Адара” АД свиква Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100026173 на 27.11.2020 г. от 11:00 ч. в гр.София, район „Младост“, бул.”Александър Малинов” №75. Покана е вписана в ТР с вх. номер 20201105114808.

Pokana OSO_27.11.2020

About the author

adara administrator

Leave a Reply