За контакти

Адрес
София бул. Александър Малинов 75
е-mail: adara@adarajsc.eu

Лице, отговарящо за получаване и разглеждане на сигнали:
Гергана Станчева
signals@adarajsc.eu